Podstawowe pojęcia:

BMI oznacza „Body Mass Index” (Wskaźnik Masy Ciała). Jest to wskaźnik, który pomaga ocenić stosunek masy ciała do wzrostu osoby. BMI jest często używane do oceny, czy dana osoba ma nadwagę, niedowagę czy też jest w przedziale wagi prawidłowej.

Obliczanie BMI jest stosunkowo proste i polega na podzieleniu masy ciała danej osoby (w kilogramach) przez kwadrat jej wzrostu (w metrach). Wzór matematyczny wygląda następująco:

BMI = masa ciała (kg) / (wzrost (m))^2

Standardowe kategorie BMI, które są powszechnie stosowane, to:

 • BMI poniżej 18.5: Niedowaga
 • BMI 18.5 – 24.9: Waga prawidłowa
 • BMI 25 – 29.9: Nadwaga
 • BMI 30 – 34.9: Otyłość I stopnia
 • BMI 35 – 39.9: Otyłość II stopnia
 • BMI powyżej 40: Otyłość III stopnia (otyłość skrajna)

PPM – Podstawowa Przemiana Materii to termin związany z metabolizmem organizmu. Oznacza ilość energii, wyrażoną w kilokaloriach, którą organizm zużywa w ciągu jednego dnia w spoczynku, aby utrzymać podstawowe funkcje życiowe, takie jak oddychanie, trawienie, krążenie krwi i inne procesy biochemiczne. PPM nie uwzględnia aktywności fizycznej.

Nie należy schodzić z kalorycznością poniżej PPM aby nie spowodować problemów hormonalnych i metabolicznych.

Podstawowa Przemiana Materii zależy od kilku czynników, takich jak wiek, płeć, masa ciała, skład ciała (ilość tkanki tłuszczowej i mięśniowej), ogólny stan zdrowia. Mierzy się ją zazwyczaj w kaloriach dziennie.

Istnieją różne równania i wzory do szacowania PPM, z których niektóre są bardziej zaawansowane, biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki.

Całkowita przemiana materii (CPM) to inaczej dzienne zapotrzebowanie energetyczne – wskaźnik, który odnosi się do ilości energii, wyrażonej w kilokaloriach, jaką organizm zużywa w ciągu doby na podtrzymywanie swoich podstawowych funkcji życiowych oraz aktywności fizycznej. 

CPM to tzw. zero kaloryczne – miara ilości energii, której potrzebujesz aby utrzymać obecną masę ciała. Jeśli chcesz schudnąć należy jeść mniej niż wskazuje CPM ale nie mniej niż PPM.

Warto pamiętać, że CPM to tylko jedna strona całkowitej przemiany materii organizmu. Oprócz CPM, do całkowitej przemiany materii wlicza się również energię zużywaną na aktywność fizyczną oraz termiczną aktywność efektu termicznego jedzenia (TEF), czyli energię potrzebną na trawienie i przyswajanie pokarmu. W związku z tym, wskaźnik CPM stanowi tylko część całkowitego zapotrzebowania energetycznego organizmu.

CPM = PPM x PAL

Współczynnik aktywności fizycznej – PAL (physical activity level)

 • 1,25 – nieaktywny tryb życia (np. leżący w łóżku)
 • 1,4 – siedzący i/lub mało aktywny tryb życia
 • 1,6 – umiarkowanie aktywny fizycznie
 • 1,75 – aktywny fizycznie
 • 2 – bardzo aktywny fizycznie
 • 2,2 – wyczynowe uprawianie sportu

Jeśli nie wiesz jak obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne w Twoim indywidulanym przypadku napisz do mnie:

vita.leo.sylwia.leonhard@gmail.com

Pomogę bezpłatnie obliczyć Twoje parametry

Pamiętaj, że będą to wartości orientacyjne ponieważ nie znam Twojego pełnego wywiadu zdrowotno-żywieniowego, trybu życia, zdiagnozowanych schorzeń, przyjmowanych leków.